قطاع الطریق : قطاع یعنی بسیار برنده و قطع کننده جمع قاطع است (عربی)
کلمه لص : به معنی دزد (عربی) لصوص جمع آن است .

سرقت نوجوانان

سرقت نوجوانان یکی از انواع واشکال بزهکاری است که دارای بیشتری میزان در میان انواع کجروی ها ی کودکان و نوجوانان است به طوری که تعداد سرقت کودکان و نوجوانان نسبت به سایر جرایم اطفال به اندازه ای زیاد است که می توان حتی مبحث جرائم کودکان و نوجونان را به سرقت های ارتکابی آنان اختصاص داد(شامبیانی : ۱۱۵:۱۳۷۳). آسیب های اجتماعی به عنوان یک میکروب مسری محیط اجتماعی را آلوده می کند و علاوه بر آن فرد آسیب دیده را از تکامل باز می دارد و سلامت نظام اجتماعی را با خطر مواجهه می کند همگان اذعان دارند که کودکان و نوجوانان نسل آینده ساز فردای هر جامعه ای هستند ، نسلی که سرمایه گذاری های مالی و معنوی به خاطر آنها است . اساس وشالوده هر جامعه ای به میزان و صحت و سلامت اجتماعی افراد آن و به خصوص کودکان و نوجوانان آن جامعه بستگی دارد . هر قدر جامعه بتواند با روش ها وشیوه های مختلف جامعه پذیری و نهادینه کردن ارزش ها وهنجارهای خود زمینه رشد و تکامل آنها را فراهم سازد به همان میزان نیز سلامت جامعه نیز افزون می گردد. بنابراین کجرفتاری های نوجوانان و بخصوص سرقت با اثرات منفی که بر جامعه وارد می سازد یکی از مسایل و آسیب های جدی جامعه کنونی ایران است و مطالعه دراین زمینه بسیار با اهمیت است ریرا جامعه ایران بنا به شرایط خاص خود دارای یکی از جوانترین ساختارهای جمعیتی در سطح دنیا است گواه این امر هم این است که ۴۲درصد از جمعیت کشور طبق سرشماری سال ۱۳۷۵ زیر ۱۵ سال قرار دارد . باید توجه داشت که مساله دار بودن انحراف نوجوان فقط مربوط به دوران خاص نوجوانی نیست بلکه اثرات و مخاطرات آن تا سال های بعد زندگی نیز ادامه دارد . باید گفت که انحراف اشخاص میانسال و مسن جز همان ادامه انحرافات دوران کودکی و نوجوانی نیست . بنا براین نیاز یه پژوهش در زمینه این آسیب اجتماعی کاملا مشهود است زیرا بدیهی است که لازمه برخورد اصولی با مساله داشتن شناخت کافی و تصویری روشن از آن است. لذا پژوهش در زمینه آینده سازان جامعه به عنوان مهم ترین سرمایه های اجتماعی و فرهنگی هر جامعه ای بسیار بایسته و ضروری است . و باید با آنتونی گیدنز همداستان شد که مطالعه در زمینه کودکان و نوجوانان را یکی از جذاب ترین وظایف جامعه شناسی می داند ( گیدنز ۱۳۷۴ :۱۳۰).
از طرف دیگر باید خاطرنشان کرد که متأسفانه یکی از دلایل عدم موفقیت در جلوگیری از وقوع جرایم، به طور عام و سرقت به طور خاص، عدم ریشه یابی در علل و عوامل وقوع آنها است. افراد جامعه توجه خود را بیشتر به درمان موقت غلطی به نام مجازات معطوف کرده اند که تحقیقات و مطالعات مختلف به عواقب و پیامدهای منفی این نوع درمان پرداخته و ناکارا بودن آنرا گوشزد کرده اند. اصولاً پیشگیری باید با دانش و اطلاعات کافی نسبت به علل ایجاد کننده هر دردی باشد و سپس مداوا در پی تشخیص درد صورت پذیرد. چراکه اگر تشخیص درست باشد، درمان نیز آسان و سریع خواهد بود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

مردودی :

گذراندن یک پایه در دو سال تحصیلی یا بیشتر می باشد .

ترک تحصیل :

توقف یا داشتن وقفه ای در تحصیل به دلایل مختلف .
عوامل موثر در ترک تحصیل دانش آموزان:
یکی ازمسایل مهم درنظام آموزشی تمامی کشورهابه خصوص کشورهای جهان سوم واز آن جمله افغانستان ترک خود سرانه مکتب ازجانب بعضی ازشاگردان است .
اگربنام نویسی شاگردان بخاطررفتن به مکتب ودوبرابرشدن آن بعدازجنگ جهانی دوم نگاه کنیم، این نکته راهم نباید فراموش کنیم که شاگردانی که درجریانی تحصیلی مکتب را ترک میکنند نیزبه رقم بلای میرسد. که این مسله در نظام آموزشی کشورها بسیارحاد وتوجه همه دست اندرکارای نظام آموزشی را بخود جلب نموده اند واین جوانان که یعداز مصارف زیاد مکتب را ترک میکنند درحقیقت تاثیرات خیلی ناگوار براقتیصاد انسانی کشورها وارد میکند.
بناء” لازم دانیستم که موضوع وبلاگ ام را به این معضله و بحران عظیم نظام آموزشی جهان اختصاص دهم . که دراین جزوه کوچک به تعریف ترک تحصیل وعوامل مؤثر درترک تحصیل دانش آموزان اشاراتی شده اند.
تعریف ترک تحصیل : هرگاه شاگردی قبل از پایان آخرین سال یک دوره تحصیلی که درآن ثبت نام کرده است آن دوره را ترک نماید بنام ترک تحصیل یاد میشود .
برترین عوامل مشترک در ترک تحصیل دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی بخصوص در مقطع متوسطه بیانگر این حقیقت است که فقر مالی و فقر انگیزشی بیشترین نقش را داشته است و همچنین محیط نامناسب خانه و مدرسه خشونت‚ تنبیه و تشویق معلم ‚ سختگیری های بیهوده که باعث می شود انگیزه تحصیلی شاگردان ضعیف شودزمینه های ترک تحصیل فراهم می گردد.
از عوامل دیگر که در موفقیت تحصیلی جوانان و نوجوانان می توانند تاثیر گذار باشندسلامت جسمی و روحی و بهداشتی ‚عوامل ارثی ‚ذهنی و هوشی ‚ امکانات آموزشی ‚ اعتماد به نفس و تلاش و پشتکار فردی ‚ تاثیر همسالان ‚ اهمیت قائل شدن والدین به تحصیل فرزندان می باشد. در اینجا مهمترین موارد موثر در افت تحصیلی دانش آموزان بیان شده است.
۱) شرایط اقتصادی
۲) سواد والدین
۳) برخورد معلم
۴) محتوای کتب درسی
۵) شیوه برگزاری امتحانات(شیوه های ارزیابی)
۶) عقب ماندگی درسی
۷) نارسایی های جسمانی
۸) انگیزه
شرایط اقتصادی
ترک تحصیل دانش آموزان با وضعیت اق
عکس مرتبط با اقتصاد
تصادی جامعه و خانواده در ارتباط می باشد. عواملی چون پایین بودن در آمد ‚مسکن نا مناسب عدم سرپرستی و حضور پدر و مادر در خانواده‚ کثرت فرزندان و طبقه پایین شغلی والدین بر ترک تحصیل فرزندان تاثیر دارد. پس مسلم است که کیفیت آموزش و تربیت در رشد جسمانی و قوای دفاعی دانش آموز در خانواده هایی با سطح پایین اقتصادی و فرهنگی جامعه و خانواده اثرات مستقیمی بر عدم پیشرفت فرزندان به جای می گذارد. مشکلات والدین در راه کوشش و تلاش برای معاش و گرفتاری های بی شمار آنها در این رابطه معمولا والدین را از اوضاع و احوال فرزندان خود غافل می نماید و در حقیقت رابطه صحیحی را لازمه یک زندگی سالم است را مختل می سازدو اثرات این نوع زندگی در ظرف چند سال به اعماق نحیف افراد نفوذ می کند و موجب تخریب نیروهای بالقوه آنان می گردد. وقتی فقر در خانواده ای باشد امکان بروز مشکلاتی در رفتار جوانان من جمله دانش آموزان وجود خواهد داشت . علی علیه السلام درباره فقر می فرمایند&#۶۴۸۳۱;فان الفقر منقصه للدین ‚مدهشه للعقل و داعیه للمقت&#۶۴۸۳۰; فقر باعث نقصان دین سراسیمگی عقل و بر انگیختن خشم می شود و بیکاری ‚ جوانان را به جانب برخی از بزهکاری ها می کشاند. البته اسلام زمینه اجتماعی را برای تعادل اقتصادی ایجاد می کند و بر والیان امور فرض می داند که مبادا فقر آنان را به انحراف بکشاند. پس معلوم می شود که مهمترین عامل برای رهایی دانش آموزان از تحصیل فقر اقتصادی است.
سواد والدین
یکی از عوامل مهم در پیشرفت یا ترک تحصیل دانش آموزان سواد والدین محسوب می شود. اگر بچه ها در محیط خانواده احساس پشت گرمی نمایند و هر گاه از نظر درسی مشکلی برایشان پیش آمد مطمئن باشند که اولیای آنها کمک می کنند در این صورت با دلگرمی بیشتری درس می خوانند و دچار عقب ماندگی تحصیلی نخواهند شد. چون تحصیلات والدین تاثیر بسزایی در موفقیت تحصیلی فرزندان دارد. تحقیقات متعددی نشان می دهد که پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که والدین آنها افرادی آگاه و با سواد بوده اند موفقیت تحصیلی آنان بیشتر بوده است. محیط خانواده در پیشرفت تحصیلی نقش مهمی دارد. دانش آموزی که والدین خود را مشغول مطالعه می بیند خودش نیز تشویق به درس خواندن می شود و آنها را به عنوان بهترین الگوی همانند سازی تحصیلی انتخاب می کند. بنابراین کمک و راهنمایی فرزندان توسط والدین امری است ضروری و نمی توان کار آموزش را تنها به مدرسه محول ساخت و از نقش خانواده در این زمینه غافل شد. دانش آموزان اوقات زیادی را در منزل می گذرانند و تحت تاثیر اعمال و رفتار والدین هستند و از آنها انتظار کمک و راهنمایی در زمینه درس را دارند.
برخورد معلم
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تا حدود زیادی بستگی به شرایط محیطی و نحوه برخورد معلمان و اطرافیان دارد . فضایی که نوجوانان در آن پرورش می یابند باید به گونه ای باشد که موجب موفقیت آنها گردد. برخورد معلم باید منطقی بوده تا دانش آموز را در مسیر موفقیت قرار دهد و دانش آموز اعتماد به نفس پیدا کند و از خ
ود انتظار موفقیت داشته باشد زیرا موفقیت هم چون نردبانی است که وقتی شروع شد تا آخرین پله ادامه می دهد.
بنابراین می توان گفت رابطه معلمان و شاگردان و مسئولان دیگرمکاتب می تواند موفقیت دانش آموزان را تحت تاثیر قرار دهد و از ترک تحصیل جلوگیری کند.
برخورد معلم و اولیای مکاتب باید به گونه ای باشد که دانش آموز از طریق دستکاری اشیا ‚ آزمایش‚جمع آوری اطلاعات ساختن و خلق کرد مباحث ومشارکت در کارهای گروهی‚گوش دادن‚خواندن و اکتشاف به تجربه یادگیری بپردازند و بدین وسیله از ترک تحصیل دانش آموزان جلوگیری نمایند .
همچنین استفاده از تشویق های مادی و غیر مادی مفید است . استفاده بیشتر معلمان از تشویق های کلامی و تشویق در جمع در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش بسزایی دارد و هم باعث جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان می شود
محتوای کتب درسی
عواملی مانند عدم تناسب نیازها و علایق دانش آموزان با محتوای کتب درسی‚عدم هماهنگی اهداف آموزشی با نیاز ها و علایق دانش آموزان از عوامل افت تحصیلی می باشد.اگر محتوا و روش و فنون آموزش و پرورش واقعا با نیاز ها و رغبت ها و مسائل و مشکلات دانش آموزان تناسب داشته باشد باعث می شود که آنها در تحصیل بهتر کوشش کنندو تحصیلات خود را به پایان برسانند و در نتیجه از میزان ترک تحصیل کاسته شود.
کتابها و موارد درسی و محتوای دروس مهم ترین راه رسیدن به اهداف آموزشی است .نگاهی اجمالی به کتب درسی نشان می دهد که غالب کتابها و برنامه های آموزشی از نظر کیفی و کمی با توان و و نیاز های دانش آموزان هماهنگی ندارد .
بین محتوای کتب‚ ساعات تدریس و درک دانش آموزان و مراحل رشد آنها تناسب وجود ندارد.
یکی از مهم ترین و موثر ترین عوامل ترک تحصیل محتوای کتب درسی است و همچنین ارتباط نداشتن محتوی دروس با نیاز های دانش آموزان‚ ارتباط نداشتن محتوی دروس با آموخته های قبلی دانش آموزان ‚حجیم بودن محتوای کتب درسی با توجه به مقدار زمانی که برای یادگیری فرصت دارند‚ ارتباط نداشتن محتوای دروس با نیاز های حال و آینده جامعه‚ روان نبودن و جذاب نبودن و قابل درک و فهم نبودن مطالب درس‚ عدم ایجاد تفکر و عدم ایجاد روابط اجتماعی مطلوب در دانش آموزان نیز از دیگر عوامل مرتبط می باشد .
شیوه برگزاری امتحانات(شیوه ارزیابی)
هدف عمده در مدرسه پیش بردن یادگیری دانش آموزان است . تمام فعال
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
یت های مدرسه باید متوجه همین هدف باشد . زیرا مقدار و نوع یادگیری دانش آموزان است که میزان فعالیتهای مدرسه را روشن می کند. هرگاه دانش آموز مطلبی را یاد بگیرد ‚این امر موجب تغییر رفتار وی خواهد شد و به عبارت دیگر تجارب یادگیری موفقیت آمیز موجب تغییراتی در رفتار دانش آموز می شود.
بوسیله ارزیابی و امتحان است که معلم می تواند اثر کوششهای خود را بفهمد و یا بداند که چه اندازه توانسته است دانش آموز را در راه رسیدن به هدفهای مورد نظر کمک کند و خود نیز تا چه حد موفق بوده است.
چنانچه امتحان به جای اینکه یک وسیله باشد ‚یک هدف اصلی به شمار آید و این بر کل فرایند آموزشی اثرات سو می گذارد و هدفهای حقیقی آموزش و پرورش را به مخاطره می اندازد.در چنین حالتی امتحان بر چگونگی تدریس و یادگیری تاثیر گذاشته و دانش آموزان فقط برای کسب نمره و قبول شدن در امتحان فعالیت می کنند . دانش آموزان برای دریافت نمره به حفظ کردن مطالب می پردازند و در نتیجه قدرت تفکر و استدلال و نو آوری فراگیران ضعیف می گردد و موجب خستگی آنها از درس و معلم می شود.
همه این موارد منجر به عدم پیشرفت و افزایش میزان افت تحصیلی و در نهایت ترک تحصیل دانش آموزان می گردد.
استفاده از شیوه های صحیح امتحان یا ارزیابی پیشرفت تحصیلی ‚نه تنها معلم را قادر می سازد که دانش آموزان خود را در رسیدن به هدفهای آموزش و پرورش راهنمایی کند بلکه بر اساس ارزیابی مداوم می تواند روش تدریس را نیز ارزیابی کند.به این ترتیب می تواند از ترک تحصیل دانش آموزان جلوگیری کند.
بنابراین امتحان وسیله ای نیست که تنها در پایان مراحل تحصیل و برای انتخاب افراد مستعد و شایسته تر به کار رود ‚ بلکه امتحان باید به طور مداوم و در جریان تدریس باشد و در موقعیت های مختلف انجام گیرد.
عقب ماندگی درسی
برخی از دانش آموزان عقب ماندگیشان ناشی از افت هوشی و نارسایی ذهنی نیست بلکه صرفا ناشی از تن پروری یا بیکارگی است . یعنی عقب ماندگی درسی ناشی از تنبلی .
گاهی عقب ماندگی ناشی از تن پروری و تنبلی است بدین معنی که کودکان وقت و تلاش خود را مصروف کار و تحصیل نمی کنند و مانند دیگر دانش آموزان درس نمی خوانند و یا عوامل دیگر مانند وجود نارسایی های عضوی ‚ چون ضعف در بینایی و در شنوایی عدم قدرت بیان ‚اختلال در رفتار ‚ حالت گیجی و ماتی و گم کردن دست و پای خود در حین پاسخ به سوالات معلم است.
نارسایی های جسمی
دانش آموزانی که دارای بنیه ضعیفی هستند و از سلامت عمومی کامل برخوردار نیستند نمی توانند به اندازه کافی کوشش و فعالیت داشته باشند.
وجود ضعف در بینایی و شنوایی نیز باعث عقب ماندگی و افت تحصیلی می شود.این نوع دانش آموزان به علت خوب درک نکردن درسها افت تحصیلی پیدا می کنند .
ناراحتی های مربوط به مراکز عصبی و ناهماهنگی هایی حتی حرکتی در جای خود باعث ا
فت تحصیلی دانش آموز خواهد بود.
انگیزه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...