نسبت سود تقسیمی

 

دانلود پایان نامه درباره آثار جایگزینی برای زوجین به شیوهای دیگر :

آثار جایگزینی برای زوجین به شیوهای دیگر : آنچه مورد نظر و پذیرش ما در فصول گذشته در این پایان نامه بود ، جایگزینی رحم برای نطفه حاصله از اسپرم و اوول زوجین بود . زن صاحب تخمک بنا به شرایط بدنی خود قادر به میزبانی از جنینش نبوده ولذا این جنین به رحم زنی […]

پایان نامه حقوق با موضوع : بررسی خسارات ناشی از تدلیس زوجین از نگاه فقها

بررسی خسارات ناشی از تدلیس زوجین از نگاه فقها جایگاه والای خانواده به عنوان با اهمیت ترین نهاد اجتماعی از دیرباز وبه خصوص قرون اخیر، موقعیت و مقام ممتازی را دربین کلیه تشکیلات حقوقی نوین وکهن احراز کرده است. حقوق به مفهوم عام، مجموعه مقررات، قواعد واصولی است که روابط ومناسبات مختلف بین اجتماعات وافراد […]

تعر یف داوری واهمیت داوری بین زوجین

  تعریف داوری : داوری یا حکمیت عبارت است از رفع اختلافات از طریق رسیدگی وصدور حکم اشخاصی که اطراف دعوی معمولاً آنها رابتراضی انتخاب میکنند یا مراجع قضائی باقرعه برمیگزینند۰ با این ترتیب داوری با رسیدگی قضائی کاملاً متفاوت است در داوری افراد اجازه یافته اند که در دعاوی مربوط بهحقوق خود از مداخله […]

منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : شرایط مهریه

شرایط مهریه چیزی که به عنوان مهر تعیین می‌شود باید شرایط عمومی مورد نظر در معامله را داشته باشد قرارداد زوجین راجع به تعیین مهر، قراردادی تبعی است یعنی قراردادی است راجع به مال، که جدا از اصل نکاح تابع عقد مزبور است و بدین جهت شرایط اساسی صحت معامله در مورد قرارداد مهر نیز […]

پایان نامه : ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن درفقه وحقوق

ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن درفقه وحقوق   بند اول : نظر موافقین حق طلاق زوجه منع ازدواج مجدد بدون اجازه زوجه به عنوان شرط ضمن عقد (بند ۱۲ شرایط مندرج در سند نکاحیه) به زوج تفهیم و به امضای ایشان رسیده است که به موجب آن به […]

منابع پایان نامه حقوق و مقاله با موضوع : پیشگیری از طلاق در سابقه قوانین

۱-۱-۱   پیشگیری از طلاق در سابقه قوانین در خصوص حقوق خانواده ، قوانین و آئین نامه های مختلفی وضع شده که اهم آنها به ترتیب تاریخ تصویب به شرح ذیل است : کتاب های هفتم ، هشتم و نهم از قانون مدنی مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۰۷؛ قانون راجع به ازدواج سال ۱۳۱۰ ؛ قانون راجع […]

دانلود پایان نامه عوامل اجتماعی مؤثر در افزایش طلاق

۱-۱    عوامل اجتماعی مؤثر در افزایش طلاق طرح مطلب این پژوهش در صدد شناسایی برخی از عوامل بازدارنده ی طلاق است و هم چنین عواملی که باعث تسهیل در روند طلاق می شوند در آن بررسی می گردد . بخشی از عوامل افزایش طلاق ، جنبه ی اجتماعی و بخشی دیگر جنبه ی حقوقی دارند […]

دانلود پایان نامه حقوق در مورد طلاق

۱-۱    طلاق ابتدا معنای لغوی طلاق به عنوان یک واژه کلیدی تبیین و سپس تعریف طلاق در فقه و حقوق ایران بررسی خواهد گردید. ۱-۱-۱   معنای لغوی طلاق طلاق در لغت ، به معنی گشودن گره و رها کردن است . طلاق جدا شدن زن از مرد ، رها شدن زن از قید نکاح ، […]

خرید اینترنتی فایل تحقیق : غیبت طولانی و بی خبر شوهر

۳-۹- غیبت طولانی و بی خبر شوهر این مورد نیز یکی از مواردی است که هم در متون فقهی به آن اشاره شده است و طبق آن فقها طلاق زوجه توسط حاکم شرع را جایز می دانند و هم یکی از ماده های قانون مدنی به طور خاص به آن اختصاص یافته است . در […]

خرید اینترنتی فایل تحقیق : بررسی قاعده لاضرر و لاحرج در طلاق به درخواست زوجه

بررسی قاعده لاضرر و لاحرج در طلاق به درخواست زوجه       ۳-۱- موجبات طلاق مقصود از موجبات یا اسباب طلاق ، چیزهایی است که مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد آنهامی توان اقدام به طلاق کرد.[۴] که به طور کلی می توان آنها را به سه دسته تقسیم بندی نمود: الف […]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...