ه ) تغییر هویت مجرمین فراری با استفاده از سند هویتی مجعول برای کسانی که به اتهام ارتکاب جرائم گوناگون تحت تعقیب می‌باشند و همچنین زندانیانی که متواری شده اند ، زندگی با هویت قبلی و شناخته شده بسیار مشکل و تا حدودی غیر ممکن خواهد بود و احتمال شناسایی و دستگیری آنها با همان هویت قبلی بیشتر می‌باشد . بنابراین در اغلب موارد ، این اشخاص پس از ارتکاب جرم و یا فرار از زندان ، ضمن تغییر محل زندگی خود و ایجاد تغییرات در چهره و مشخصات ظاهری ، در اقدام موازی سعی دارند که مدارک هویتی جعلی برای خود تهیه نموده و منبعد خود را با هویت غیر واقعی معرفی نمایند . که این امر احتمال شناسایی و دستگیری مجدد آنها را کاهش می‌دهد . موارد گوناگونی از این موضوع وجود دارد که برای نمونه می‌توان به تغییراتی که غلامرضا خوش رو ( خفاش شب ) پس از فرار از دست مامورین زندان در اسناد هویتی ایجاد نموده بود ، اشاره داشت که همین تغییر هویت و استفاده از سند هویتی غیر واقعی ، دستگیری او را تا چند سال به تأخیر انداخته و آزاد بودن او نیز منجر به وقوع جنایات گوناگون و غیر انسانی شد . با توجه به موارد ذکر شده ، می‌توان گفت دامنه تأثیر اسناد هویتی در وقوع جرائم مختلف گسترده و متنوع می‌باشد که در شکل و انواع مختلف نمود پیدا می‌کند که ذکر کلیه مصادیق ما را از مباحث اصلی بدور خواهد ساخت . لذا از توضیح بیشتر و پرداخت به سایر جرائم که با تأثیر از اسناد هویتی مجعول شروع شده و یا با بهره گیری از این اسناد تکمیل می‌گردند ، خودداری می‌شود . مواردی مانند جعل سند هویتی برای دریافت کوپن و یا جعل سند هویتی برای دریافت پروانه کسب و یا تخلفات بیمه ای و غیره از جمله مسائلی هستند که قابلیت بحث و تشریح در این مقوله را داشتند که به لحاظ رعایت اختصار خودداری می‌گردد .      

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...