« نکاح یا ازدواج در قانون مدنی ایران و بسیاری از کشورها تعریف نشده است  نکاح  در لغت به معنی  صم ( پیوستن) است و در اصطلاح  حقوقی می توان  آن را چنین  تعریف کرد: « نکاح قرار دادی است  که به موجب آن  زن و مرد در زندگی  با یکدیگر  شریک و متحد شده ، خانواده  ای تشکیل  می دهند…[۱]» بعضی از استادان حقوق در تعریف نکاح گفته اند : «نکاح عبارت از، رابطه حقوقی است  که به وسیله عقد بین مرد و زن حاصل می گردد و به آنها حق می دهد که تمتع جنسی از یکدیگر ببرند »[۲] البته تمتع جسمی از مهمترین  اغراض نکاح است و شاید مهم ترین  هدفی است که اشخاص را به عقد نکاح  وا می دارد ولی اغراض  دیگری مانند توالد و تناسل  و همکاری در زندگی  نیز در نکاح وجود دارد. بعضی از حقوقدانان  اسلامی نکاح را چنین  تعریف کرده اند: « نکاح، عقدی است که به هر یک از زوجین حق استمتاع  از دیگری را به وجه  مشروع می دهد »[۳] اگر استمتاع را در این تعریف به معنی عام و شامل هرگونه  بهره گیری  بدانیم تعریف مذکور به جا و قابل قبول خواهد بود .»[۴] دراینجا به تعریفی که فقه از نکاح کرده است می پردازیم : « النُکاحُ مُستحبُّ مؤکَّد وفضلُه  مشهور محققٌ  حتّی  أنَّ  المتّزوَجَ یُحِرزُ نصفَ دینهِ ورویَ: ثُلثا دینه. وَهیَ مِن اعظَمِ الفوائدِ بعدَ الاسلامِ » ترجمه اینکه : «ازدواج  کردن از مستحبات موکد است و فضیلت آن در میان مسلمانان  مشهور و در شرع  اسلام محقق است، تا آنجا که رهبران  دینی گفته اند  کسی که ازدواج  می کند نیمی از دین خود را حفظ می کند و در روایتی آمده است، دو سوم  دین خود را حفظ میکند و اختیار کردن همسر، پس از اسلام ، بزرگترین  بهره ها  و فایده ها به شمار می رود»[۵] «در حقوق انگلیس نیز، تعریف مشهور لرد پنزنس Lord penzance  که نکاح را، اتحاد ارادی بین زن و مرد برای مدت  عمر دانسته است » . [۶]     ۱-۲-۵- موارد انحلال عقد نکاح روابط بین زن ومرد در زمان نکاح  با یکی از عوامل زیر منحل می شود: طبـق ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی  : « عقد نکاح به فسخ یا به طلاق با به بذل  مـدت در عقـد انقطاع منحـل  می شود: ۱-حق برهم زدن عقد نکاح  با شرایط خاصی ۲-طلاق در ازدواج  دائم ۳-پایان یافتن  مدت در ازدواج موقت   ۱-۲-۶- مفهوم فسخ نکاح «فسخ نکاح تنها به اراده  صاحب حق واقع می شود و نیازی  به رضای طرفین نداردیعنی در زمره ی ایقاعات است  نه قراردادها.  فسخ کننده باید اهمیت  داشته باشد  وبهمین دلیل  فسخ نکاح مجنون  باولی یا قیم  اوست»[۷] به نظرمی رسد؛ فسخ نکاح طبق ماده  ۱۱۲۰ قانون مدنی  شامل انحلال  یا بر هم خوردن  نکاح به یکی از عوامل قانونی بدون دخالت  زوج یا زوجه است. آنچه ما مورد بحث قرارمی دهیم،  فسخ در نکاح دائم  و طلاق است و بررسی شباهت ها وتفاوت های این دو امر حقوقی است. به دلیل اهمیتی  که درامر نکاح  وجود دارد برخلاف بقیه عقود خیار فسخ  وجود نداشته و تنها در مواردی  که قانون آنرا ذکر کرده است،  حق فسخ نکاح برای  طرفین نکاح به وجود می آید.[۸]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...