علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

پایان نامه ها درباره استرس شغلی
 
عوامل ایجاد کننده استرسرابینسون وبریج وارد، مولا و همکاران در سال 1982 عوامل استرس زا را به 3 دسته تقسیم کردند:زیستی، فیزیولوژی: مانند نقصان در فعالیت ها، تغذیه ضعیف و باکتری ها
روانی، اجتماعی: مانند کاهش اعتماد به نفس و بحران تکاملی
اجتماعی، اقتصادی: مانند صنعتی شدن و زندگی در طبقه متوسط
فریمن در سال 1984 عوامل ایجاد کننده استرس را به 4 دسته تقسیم نمود:

فشارهای محرومیت زا
فشار های بیش از حد
فشارهای ناشی از تغییر و تحول
فشارهای ناشی از عدم تحول (به نقل از فرهادی 1384).
نظریه دیگر در مورد منابع انسانی می گوید که ریشه های اصلی استرس شامل 3 عامل شخصیت فرد، محیط کار و ساختار محیط خانواده است. منابع مختلف استرس باعث می شود که افراد واکنش های متفاوتی نشان دهند. در بررسی “فرد” به عنوان یکی از منابع استرس؛ نگرش ها و خصلت های آنان باید مورد توجه قرار گیرد تا مشخص شود که چگونه آنان باعث ایجاد و یا تحمل فشار روانی از طرف انسان می شود. در این قسمت مواردی مانند داشتن تیپ A، نوع مزاج، تجارب گذشته و نیاز ها و نگرش های خود را می تواند منبعی برای فشار روانی به حساب آید (گنجی، 1379).
یکی دیگر از منابع استرس محیط پیرامون انسان می باشد. افراد بر حسب نوع تیپ شخصیتی و
نگرش ها و تجارب تربیتی به گونه خاصی با محیط شغلی خود برخورد می نمایند و یا به عبارتی با آن کنار می آیند. ارتباط متقابل مسایل شخصیتی و فردی با عوامل مربوط به محیط شغلی می تواند
تعیین کننده میزان فشار روانی باشد (ابزری، 1376).
عامل یا منبع مهم دیگر مرتبط با فشار روانی، خانواده می باشد. در مسیر تحول محیط خانواده، مقاطع بسیار وجود دارد که مذاکره و قبول قواعد و مقررات جدید خانوادگی را ایجاد می کند. زیر منظومه های جدید باید به وجود آید و خطوط تمایز جدیدی باید رسم شود (ساعتچی، 1369).
ریشه های فشار روانی را می توان  به طور کلی در عوامل فردی و محیطی (خانواده، محیط کار و اجتماع) بررسی کرد .به دلیل اهمیت موضوع مورد بحث، ترجیحاً در این بخش نقش محیط کار و روابط حاکم در محیط کار را در ایجاد استرس بحث می کنیم.
 
2-8. محیط کاری و روابط حاکم بر محیط کار
یکی از مهمترین عوامل ایجاد استرس و فشار روانی، به نوع ارتباط فرد و همکارانش، رئیس و زیردستانش بستگی دارد. برخی از دانشمندان علوم رفتاری این گونه اظهار کرده‌اند که وجود روابط خوب میان همکاران در یک محیط، عامل اساسی و محور سلامت فرد و سازمان است (فرهادی، 1384).
روابط ضعیف میان همکاران با توجه به بی‌اعتمادی، ضعف حمایتی و بی‌علاقگی نسبت به گوش دادن به حرف دیگران و بی‌توجهی به حل و رفع مشکلاتی که برای اعضای اداره یا سازمان پیش می‌آید، تعریف شده است. اغلب ما یک سوم اوقات شبانه روز خود را در محیط کار می‌گذرانیم. فشارهای کاری تعارض‌ها و نومیدی‌ها مهم‌ترین علل فرسودگی جسمی و عاطفی هستند و بیماری و پیری زودرس نیز از عواقب آن است. بر پایه این آگاهی‌ها فرضیه‌ای پدید آمده است که استرس یا فشار عصبی و

 

روانی را مایه بیماری می‌داند و با اطمینان می‌توان گفت اگر استرس همیشه چنین نباشد اغلب اوقات پیش درآمد بیماری است (گنجی، 1379).
تجربه روی حیوانات آشکارا نشان داده است هر بار که در معرض استرس قرارمی گیرند داغی ماندنی بر جای می‌گذارند که با آن ذخیره‌های سازگاری چنان صرف می‌شود که دیگر جانشینی آن، امکان پذیر نیست. از آنجا که به طور دایم دوره‌های استرس و استراحت را می‌گذرانیم حتی کم شدن یک دقیقه انرژی سازگاری در هر روز با هم جمع می‌شود و مجموع آن چیزی است که در نهایت آن را پیری و سالخوردگی می‌نامیم.
حتی یک بیماری کوچک استرس‌زا می‌تواند آثار مهمی بر سازمان داشته باشد. آثار منفی بیماری یک مدیر یا کارمند که دچار سردردهای عصبی می‌شود به صورت کاهش کارآئی، هزینه‌های مراجعه به پزشک و 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...