آسیب‌های ماهواره

آسیب های فردی( روحی و روانی ، متأثر از فیلم‌های مبتذل و خشن) – روان پریشی: مردی که همواره در ماهواره نامحرم را با آن بدن نیمه عریان و آرایش شده ببیند و نتواند به آرزوی خود برسد. به صورت عقده در خود ریخته و دچار بیماری روان پریشی خواهد شد. عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع […]

دانلود پایان نامه حقوق در مورد مسئولیت بین المللی دولت ها

گفتارسوم:  مسئولیت بین المللی دولت ها ۱ – ویژگی خاص مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات محیط زیستی، یکی از مفاهیم حقوقی مهمی که روابط بین دولت

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

ها را تنظیم کرده و اصل حاکمیت دولت ها است. مطابق این اصل ، دولتها در استفاده از منابع طبیعی شان در داخل سرزمین خود، آزاد هستند تا […]
="floating_next_prev_wrap fl_primary_bar fl_"> 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...