بالا رفتن نرخ تورم باعث افزایش احتمال ورشکستگی بانک ها می گردد؛

بالا بودن اندازه بانک ممکن است منجر به بالا رفتن احتمال ورشکستگی بانک ها گردد و یا ممکن است منجر به کاهش احتمال ورشکستگی بانک ها گردد.

 

1-7- جامعه آماری،  نحوه نمونه­گیری و حجم نمونه
جامعه آماری 12 بانک در ایران است که در طی سال های(1385-1391) مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در انجام این تحقیق از داده‌های موجود در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی بانکی استفاده خواهد شد.

1-8- روش تجزیه و تحلیل داده­ها
در این مطالعه به منظور بررسی اثرات متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته از روش گشتاورهای تعمیم یافته در پانل (GMM) استفاده می شود .

1-9- متغیر های تحقیق :
 

 
تعریف متغیرها 
متغیرها
متغیرهای خاص بانکی
 
نسبت مطالبات معوق به تسهیلات اعطایی
 
ورشکستگی
 
نرخ سود ارائه شده برای تسهیلات اعطایی
 

رخ سود بانک

 
نسبت دارایی هر بانک به دارایی کل سیستم بانکی 
اندازه بانک
 
بانک های دارای مالکیت دولتی=1 

بانک های دارای مالکیت خصوصی=0
 
مالکیت دولتیمتغیرهای کلان اقتصادی
 
تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1376
 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...