دانلود پایان نامه حقوق درباره معاونت در جرم در قوانین جزایی ایران

در هر جامعه قانون جزا از مهمترین قوانین است که جایگاه مهم و اساسی در حفظ نظم و امنیت عمومی و نیز حفظ حقوق و آزادی های فردی دربرابر قدرت های دولتهاست.سابقه قانونگذاری کیفری در ایران ، قدمت زیادی ندارد وحقوق کیفری مدرن که مبتنی بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست صرفا از […]

پایان نامه رشته حقوق با موضوع : جایگاه جرم «خیانت در امانت» در حقوق جزا

جایگاه جرم «خیانت در امانت» در حقوق جزا الف. جرایم علیه اشخاص؛ ب. جرایم علیه اموال و مالکیت؛ ج.جرایم علیه آسایش وامنیت عمومی. جرایم علیه اموال و مالکیت (مورد ب) نیز خود، شامل چهار نوع جرم می شود که عبارتند از: سرقت، صدور چک غیرقابل پرداخت، کلاه برداری و خیانت در امانت. مقاله حاضر […]

مقاله : تعیین اعتبار -خشونت ، کجروی ، جرم ، بزهکاری و پرخاشگری جوانان

تعیین اعتبار -خشونت ، کجروی ، جرم ، بزهکاری و پرخاشگری جوانان در این تحقیق برای تعیین اعتبار ابعاد خشونت در جریان یک مطالعه مقدماتی مورد مطالعه قرارگرفت. در استفاده از روایی[۱] ، میزان هماهنگی و همبستگی هر گویه با مجموع گویه ها تعیین و سپس گویه های نامناسب حذف می‌شوند. در این پژوهش، نیز […]

علل وقوع جرم مرتبط با سفر:

در بحث و بررسی تضاد ارزشها که از منظر سفر به آن پرداختیم، دیدیم که سفر چگونه در ایجاد جرم و تکوین آن کارگر است. امّا در این قسمت قصد داریم به آن بپردازیم که از منظر جرمشناسی چرا و به چه علت ارزشهای فرهنگ غیربومی بر فرهنگ بومی سلطه می‌یابد و در پاره‌ای […]

خرید اینترنتی فایل پایان نامه :معاونت در جرم

مفهوم لغوی معاونت در جرم معاون به معنی یاری کننده، دستگیر و مددکار و معین و یاور می باشد. ۱ معاون خود از کلمه عون اقتباس گردیده است که عون در لغت به معنای کمک

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

کردن، یاری کردن آمده است. ۲ در مجمع البحرین هم آمده است: «العون ، الظهیر علی الامر و الجمع اعوان».۳ […]

متن کامل پایان نامه حقوق :رکن مادی معاونت در جرم

رکن مادی معاونت در جرم هر جرمی الزاماً دارای یک عنصر مادی است از این الزام می توان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورتی از جمله فعل یا ترک فعل تحقق نیافته جرم واقع نمی شود بنابراین صرف داشتن عقیده، […]

پایان نامه جرم قاچاق مشروبات الکلی در پرتو نظریات جرم شناختی

تحلیل جرم قاچاق مشروبات الکلی در پرتو نظریات جرم شناختی از مهم ترین مسائل جوامع امروز حفظ امنیت عمومی، همگام با برنامه های توسعه می باشد؛ زیرا افراد جوامع مختلف می کوشند ضمن برخورداری از یک زندگی سالم و مطبوع، از امنیت یعنی آنچه که باعث بهبود وضع زندگی آن ها می شود وآسایش […]

دانلود پایان نامه حقوق درباره تحلیل قاچاق مشروبات الکلی در پرتوی نظریه های جرم شناختی

تحلیل قاچاق مشروبات الکلی در پرتوی نظریه های جرم شناختی مطالعه نظریات جرم شناختی فارغ از هر گزینه عملی و صرفاً با هدف افزایش سطح معلومات، اقدامی به جا و میمون است اما آن جا که نظریات جرم شناختی مورد مطالعه قرار می گیرد تا با تعمق در آن ها و همچنین با تأمل […]

دانلود پایان نامه حقوق در مورد فهوم جرم و اشکال آن

بخش اول- مفهوم جرم و اشکال آن اگرچه تنظیم سیستم های قانون کیفری توسط دولت ها، قاعدتا” بمنظور تضمین امنیت مردم و ثبات و انصاف جامعه تنظیم می شوند، با این حال، برخی از جرایم کیفری بر این اساس توجیه نمی شوند، بلکه نتیجه یک سیستم خاص فکری، فرهنگی و یا سیاسی می باشند. به […]

دانلود پایان نامه حقوق درباره :اثر تخفیف مجازات بر شرکا و معاونین جرم

ج:اثر تخفیف مجازات بر شرکا و معاونین جرم در ق.م.ا مجرم هر کسی باشد، قاضی می تواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موجود و با رعایت کیفیات مخففه مجازات وی را تخفیف دهد و

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...