پایان نامه : مدل سرمایه فکری چن و همکاران

مدل سرمایه فکری چن و همکاران بر اساس دیدگاه چن[۱] سرمایه فکری از چهار بعد تشکیل شده است: ۱-سرمایه انسانی ۲- سرمایه مشتری ۳- سرمایه نوآوری ۴- سرمایه ساختاری به عقیده وی این ساختار سرمایه فکری بسیار ضعیف و شکننده است. البته در صورتیکه روابط بین مولفه ها در سرمایه فکری تعریف شود، بهتر می […]

دانلود پایان نامه : مدل بدلی و هیچ

مدل بدلی و هیچ مدل بدلی و هیچ در مدل خود نوع رمزگذاری را بر حسب دو مسیر دیداری و شنیداری مطرح میکنند. بر آن اساس حافظه تصویری حرکت در مسیر دیداری را آسان میسازد. حرکات سریع چشم به هنگام تثبیت روی نقاط مختلف تقریبا چهار بار در ثانیه رخ میدهد اما حافظه تصویری تصاویر […]

مقاله باور[۱] و مدل راهاندازی عاطفی

باور و مدل راهاندازی عاطفی باور (۱۹۸۱) بر چنین فرضی استوار است که عاطفه مولفه اصلی بازنمایی شناخت انسانهاست. هنگام به خاطر سپردن مطالب عاطفه مربوط به آن هم ذخیره میشود و به هنگام بازیابی اطلاعات به خاطر سپرده شده و فعالیتهای شناختی عاطفه مربوط به آن موضوع نیز تداعی شده و فرایند کار را […]

پایان نامه ارشد حقوق: مفهوم شناخت درمانی، کاربرد و کارایی آن در پژوهش‌های روان درمانی

مفهوم شناخت درمانی، کاربرد و کارایی آن در پژوهش‌های روان درمانی ۲-۲-۱- رویکرد شناختی کلمه شناخت در لغت به معنی عمل یا فرایند دانستن است. رویکرد شناختی به شخصیت، بر نحوه­ای که افراد از محیط و خودشان آگاه می­شوند، نحوه­ای که درک نموده و ارزیابی می­ کنند، یاد می­گیرند و مسایل را حل می­ کنند، […]

پایان نامه روانشناسی در مورد مدل های کیفیت زندگی

مدل های کیفیت زندگی ۲-۴-۹-۱-مدل فلس و پری: فلس و پری(۱۹۹۵)بعد از بررسی ۱۵مدل مفهومی از کیفیت(به نقل از رحیمی،۱۳۸۶).یک مدل کلی طراحی کردند ،که در این مدل

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

پنج طبقه اصلی وجود دارد. -بهکامی جسمی که شامل سلامت ،زیبندگی ،تحرک و ایمنی شخصی است . -بهکامی مادی که شامل درآمد ،کیفیت محل زندگی ،حریم شخصی […]

مدل‌های کیفیت زندگی و ارتباط آن با بهزیستی ذهنی

سوالی که در این ارتباط مطرح می‌شود این می‌باشد که کیفیت زندگی، شبیه چه چیزی است و اساساً کیفیت زندگی یعنی چه؟ در این ارتباط دو مدل وجود دارد. مدل” زندگی شاد” از وینهوون که متخصصان را قادر می‌سازد تا حد متوسط کیفیت زندگی در سطح ملی را، در سرتاسر کشورهای جهان محاسبه کنند. […]

پایان نامه روانشناسی در مورد : مدل­های هوش هیجانی

مدل­های هوش هیجانی مدل توانایی این الگو توسط مایر و سالووی (۱۹۹۷) مطرح شد، و برتوانایی وظرفیت تسلط برهیجان­ها، افکار، ابراز خویشتن و شناخت احساسات خود و دیگران تأکید دارد (مایر و سالوی، ۱۹۹۷). در این الگو هوش هیجانی دارای چهار عامل است که عبارتند از: (الف) ادراک هیجان­ها[۱] به معنی درک و بیان هیجان­ها، […]

مدل­های رضایت تحصیلی

۲ ـ ۱ ـ ۳ـ ۳ ـ ۱ ـ مدل­ درون­داد ـ محیط ـ برون­داد[۱] از جمله مدل­های مشهور پیرامون رضایت تحصیلی، مدل درون­داد ـ محیط ـ برون­داد آستین (۱۹۹۳الف و ب) است. مطابق با این مدل، رضایت تحصیلی به عنوان پیامد یک دانشکده محسوب می­شود که بر اساس ویژگی­های درونی دانشجویان و […]

مقاله مدل سیستمی توانمندازی

مدل سیستمی توانمندازی مدلی است که در سال (۱۳۸۰) در دانشگاه تهران تهیه شده است. در این مدل از افزار تحلیل سه بعدی ساختار رفتار و زمینه متغیرهای مرتبط با توانمندسازی مدیران ارائه گردیده است (اسکندری و همکاران، ۱۳۸۲). . شکل شماره ۴-۲: مدل […]

نظریه ­های افسردگی – مدل زیر سیستم­های شناختی متعامل

نظریه ­های افسردگی – مدل زیر سیستم­های شناختی متعامل تیزدل (۱۹۹۳؛ به نقل از قاسم‌زاده، ۱۳۷۹) درباره رابطه بین هیجان و شناخت در اختلالات خلقی (افسردگی) نظریه‌ای را مطرح

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...