برای دیدن جزییات بیشتر از این پایان نامه و دانلود متن کامل آن اینجا کلیک کنید

-

پایان نامه ارشد : اثربخشی هیپنوتیزم درمانی شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پسر نیمه اول متوسطه کلان شهر کرمانشاه در نیمسال دوم تحصیلی 93-92
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

 

 
 

دانشگاه آزاد اسلامی
 

        واحدکرمانشاه
 

دانشکده علوم انسانی
 

 
 

پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد          رشته روانشناسی بالینی
 

 
 

اثربخشی هیپنوتیزم درمانی شناختی رفتاری  بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پسر نیمه اول متوسطه کلان شهر کرمانشاه در نیمسال دوم تحصیلی 93-92
 

 
 

استاد راهنما
 

دکتر کریم افشاری نیا
 

 شهریور 93
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

 

فصل یکم : مقدمۀ پژوهش

1-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..2

1-2) بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………4

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………6

1-4) اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………….7

1-4-1) اهداف اصلی ………………………………………………………………………………………………7

1-4-2) اهداف فرعی ………………………………………………………………………………………………7

1-5) فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………..7

1-6) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………….7

1-6-1) تعاریف مفهومی ………………………………………………………………………………………….7

1-6-2) تعاریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………….8

 

فصل دوم : پیشینۀ پژوهش

2-1) مبانی نظری و ادبیات پژوهش …………………………………………………………………………10

2-1-1) تاریخچه هیپنوتیزم …………………………………………………………………………………….10

سیر تحولی و رشد هیپنوتیزم …………………………………………………………………………………..12

هیپنوتیزم در آمریکا ………………………………………………………………………………………………..13

تاریخچه هیپنوتیزم علمی ………………………………………………………………………………………..13

تاریخچه تلقین و کاشف تلقین ………………………………………………………………………………..15

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

 

قوانین کوئه …………………………………………………………………………………………………………..16

تلقین چیست؟ ………………………………………………………………………………………………………16

رد عقیده فروید درباره هیپنوتیزم ………………………………………………………………………………17

2-1-2) تاریخچه رفتار درمانی شناختی ……………………………………………………………………18

رفتار درمانی عقلانی – هیجانی آلبرت الیس REBT …………………………………………………19

درمان شناختی آرون تی . بک CT …………………………………………………………………………..21

تغییر رفتار شناختی دونالد مایکنبام CBT …………………………………………………………………22

اصول بنیادین در تبیین و درمان اختلالات روانی از دیدگاه شناختی رفتاری …………………..23

فراشناخت درمانی MCT ………………………………………………………………………………………24

2-1-3) هیپنوتیزم درمانی مدل شناختی – رفتاری ……………………………………………………..27

هیپنوتیزم درمانی مدل تحولی – شناختی …………………………………………………………………..30

پدیده های هیپنوتیزمی ……………………………………………………………………………………………30

2-1-4) چرا از هیپنوتیزم برای درمان کودکان و نوجوانان استفاده کنیم ؟ ………………………32

امکانات درمانی در هیپنوتیزم درمانی کودکان و نوجوانان …………………………………………….33

2-1-5) هیپنوتیزم در اسلام …………………………………………………………………………………….34

قرآن و هیپنوتیزم ……………………………………………………………………………………………………35

2-1-6) بررسی اختلال اضطراب بر اساس DSM-5 ………………………………………………..36

شیوع اختلال اضطراب تعمیم یافته …………………………………………………………………………..37

علل اختلال اضطراب تعمیم یافته …………………………………………………………………………….37

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

 

نظریه های بیولوژیک ……………………………………………………………………………………………..38

نظریه های پسیکولوژیک …………………………………………………………………………………………38

صفات شخصیتی افراد نگران …………………………………………………………………………………..40

نظریه های اجتماعی و فرهنگی ………………………………………………………………………………..41

درمان اختلال اضطراب تعمیم یافته …………………………………………………………………………..41

دارو درمانی …………………………………………………………………………………………………………..41

روان درمانی شناختی – رفتاری ………………………………………………………………………………..42

مرحله عملیات صوری ……………………………………………………………………………………………43

2-1-7) علل طبی و نورولوژیک اضطراب ………………………………………………………………..45

2-1-8) اپیدمیولوژی اختلال اضطراب فراگیر ……………………………………………………………45

2-1-9) فیزیولوژی اضطراب …………………………………………………………………………………..46

2-1-10) اضطراب امتحان ……………………………………………………………………………………..47

اثرات منفی اضطراب امتحان ……………………………………………………………………………………47

2-1-11) نظریات و تکنیک های مورد استفاده در درمان اضطراب امتحان …………………….48

1- استفاده از تکنیک های رفتار درمانی …………………………………………………………………….48

2- استفاده از تکنیک های عقلانی عاطفی …………………………………………………………………49

3- استفاده از تکنیک های روانشناسی فردی ……………………………………………………………..50

4- استفاده از تکنیک های مراجع محوری …………………………………………………………………51

5- استفاده از تکنیک های فراشناخت ……………………………………………………………………….51

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

 

2-1-12) بهره برداری از اضطراب امتحان ………………………………………………………………..52

2-1-13) راههای پیشگیری از اضطراب امتحان …………………………………………………………53

2-2) پیشینۀ پژوهش ………………………………………………………………………………………………54

2-2-1) پژوهشهای داخلی ……………………………………………………………………………………..54

2-2-2) پژوهشهای خارجی ……………………………………………………………………………………56

 

فصل سوم : روش پژوهش

3-1) روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………59

3-2) جامعه ی آماری …………………………………………………………………………………………….59

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...