کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


خرداد 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to ilam


جستجو
جستجو

  
 
پیدا کردن وجوه تمایز شرکت و وجوه تمایز هر یک از محصولات
چرخه عمر محصول
یک از مناسبترین فنون، ماتریس آنسف (شکل 8-2) است که گزینه های استراتژیک را در یک شبکه متشکل از دو پیوستار که یکی از آن ها نشان دهنده جدید بودن نسبی محصول و دیگری نشان دهنده جدید بودن نسبی بازار است، خلاصه می نماید ودر برگیرنده چهار استراتژی است که عبارتند از:
محصولات موجود برای مشتریان کنونی (نفوذ در بازار)

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات - برند - مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان
عکس مرتبط با منابع انسانی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

محصولات موجود برای بازارهای جدید (توسعه بازار)
محصولات جدید برای مشتریان کنونی (توسعه محصول)
محصولات جدید برای بازارهای جدید (تنوع)
محصولات
جدید
موجود
توسعه محصول
نفوذ در بازار
موجود
بازارها
منتوع سازی
توسعه بازار
جدید
شکل 8-2- ماتریس آنسف (هتن، 1387)
2-3-2- برآورد تقاضای آتی و پیش بینی فروش
پیش بینی های فروش بر پایه ی برآورد های انجام شده در مورد تقاضا استوارهستند. تقاضای بازار، برای یک کالا، مقدار کل کالایی است که توسط گروه مشخصی از مشتریان در یک منطقه جغرافیایی خاص در یک دوره زمانی معین در یک محیط بازاریابی مشخص و تحت یک برنامه بازاریابی خاص خریداری می شود. پس از اینکه بازاراریان تقاضای بازار شرکت را براورده کردند وظیفه بعدی آن ها انتخاب سطح تلاش های بازاریابی است. سطح تلاش های بازاریابی انتخابی سطح فروش مورد انتظار را تامین خواهد کرد.
فروش شرکت بطورطبیعی، نتیجه ی تعامل میان کوشش های بازاریابی شرکت، فرصت های بازاریابی شرکت و فرصت های بازاریابی است. به این امر ، موانعی که رقبا با شرایط عمومی اقتصادی تحمیل می کند را اضافه کنید. در نظر گرفتن همه ی موارد دخیل در کار، وظیفه پیش بینی مجموعه ای مناسب از جایگزین های توانایی فروش است که سناریوهای متعدد بازار ناشی میشود. در این پیش بینی هرگونه اثر احتمالی تحت هر شرایطی از بازار باید مد نظر قرار گیرد.
در اکثر بازارها تقاضای کل و تقاضای شرکت از ثبات لازم برخوردار نیست لذا رمز موفقیت شرکت در آینده نگری خوب است. هرچه تقاضا بی ثبات تر باشد، صحت انجام پیش بینی ها از اهمیت بیشتری برخوردار است و به روش های پیشرفته تری برای انجام پیش بینی نیاز است.
معمولا شرکت ها برای پیش بینی فروش از یک روش سه مرحله ای استفاده میکنند. روش با یک پیش بینی اقتصاد کلان آغاز میشود. آن گاه نوبت به پیش بینی صنعت میرسد و در مرحله آخر فروش شرکت پیش بینی میشود. تمام این پیش بینی ها بر یکی از سه پایه ی اطلاعاتی: مردم چه میگویند، مردم چه می کنند یا مردم چه کرده اند، استوار است . اولین پایه اطاعات “مردم چه می گویند” مستلزم بررسی نظرات و عقاید خریداران یا کسانی است که خرید را انجام می دهند. کسانی مانند فروشندگان یا کارشناسان بیرونی از آن جمله اند. این پایه ی اطلاعاتی شامل سه روش بررسی قصد خریدان، ترکیب عقاید و نظرات فروشندگان و نظرات کارشناسی است. پیش بینی بر اساس “آن چه که مردم انجام میدهند” مستلزم روش دیگری است و آن اینست که برای اندازه گیری عکسل العمل خریدار، کالا در بازار مورد آزمون قرار گیرد. آخرین پایه اطلاعاتی “آن چه که مردم انجام داده اند” مستلزم بررسی و تجزیه و تحلیل سوابق گذشته رفتار خرید یا استفاده از تجزیه سری های زمانی یا تحلیل آماری تقاضاست.
روش های پیش بینی بر اساس سری های زمانی عمدتا بر اطلاعات گذشته و عینی و نیز رویه های ریاضی برای محاسبات پیش بینی متکی است. هنگامی که اطلاعات فروش محصول در چند سال موجود و روابط و روندها واضح و ثابت است از روش های آماری استفاده میشود. استفاده از این روش ها بر مبنای این فرض است که الگوهای فروش موجود در آینده نیز وجود خواهند داشت.
در ادامه به چند نوع از روش های سری زمانی اشاره میشود:
تحلیل روند: بر اساس اطلاعات روش قبلی معادله ای برای توصیف رفتار آینده به دست میآیند. سارده ترین روش تحلیل روند روشی است که رگرسیون نامیده میشود. در این روش، خطی که با مناسب ترین برازش و حداقل خطا با اطلاعات تطبیق دارد به دست میآید.
تجزیه اطلاعات: فروش گذشته (Q) خود به چهار جزء مختلف سرشکن می شود:
اولین جزء روند (T) است و آن نتیجه تغییر و تحولاتی است که در جمعیت، تشکیل سرمایه و تکنولوژی پدید میآید. روند با بهره گرفتن از فروش گذشته با ترسیم یک خط مستقیم یا منحنی بدست میآندی. دومین جزء دوره (G) است و آن حرکات بالا و پایین فروش است. بسیاری از فروش ها هستند که تحت تاثیر نوسانات فصلی فعالیتهای کلی اقتصادی قرار می گیرند. جزء دوره ای می تواند در آینده نگری میان مدت مفید واقع گردد. سومین جزء فصل است (S) و به الگوی باثباتی از حرکات فروش در خلال سال اشاره دارد. اصطلاح فصل به طور گسترده و جامع الگوی تکراری ساعتی، هفتگی، ماهیانه یا سه ماه یکبار فروش را توصیف میکند. جزء فصلی ممکن است به عوامل جوی، تعطیلی و عرف تجاری وابستگی و ارتباط داشته باشد. الگوی فصلی معیاری را برای فروش کوتاه مدت فراهم می سازد. جزء چهارم وقایع و رویدادهای غیر مترقبه و عجیب و غریب (E) است و شامل اعتصابات، طوفان ها، سرگرمی های موقت، اغتشاشات، آتش سوزی ها، کمبودهای زمان جنگ و دیگر مسائل و رویدادهای غیرمنتظره میشود. از آنجاییکه رویدادهای غیرمنتظره غیر قابل پیش بینی هستند باید برا تشخیص رفتار عادی فروش از اطلاعات گذشته حذف شوند. پس از سرشکن کردن سری های فروش گذشته (Q) به اجزاء T,G,S ,E این اجزا برای انجام آینده نگری درباره ی فروش باید مجددا باهم ترکیب شوند.
میانگین های متحرک: این روش بر مبنای این فرض است که میانگین فروش دوره های گذشته تخمین احتمالی خوبی برای دوره های آینده است. هر چه تعداد دوره هایی که میانگین بر مبنای آن محاسبه میشود بیشتر باشد اثر هموارسازی بیشتر خواهد بود.میانگین متحرک میانگینی است که با اضافه کردن جدیدترین اطلاعات و حذف کردن قدیمی ترین اطلاعات محاسبه می شود.
هموار نمایی: برخی از پیش بینی کنندگان با این که تمایلی به نادیده گرفتن برخی از ا
طلاعات ندارند، نمی خواهند تحت تاثیر اطلاعات قدیمی پیش بینی کنند. در این موقعیت روش هموارسازی نمایی را انتخاب می کنند که در آن از میانگین وزن دار استفاده میشود. چون در این روش برای برخی از اطلاعات اهمیت بیشتری قایل میشوند. در هموارسازی نمایی می توان با توجه به اهمیت اطلاعات جدید به آن ها وزن داد. وزن بر حساسیت پیش بینی به تغییرات گذشته اثر می گذارد.
F(t)=F(t-1)+α[D(t-1)-F(t-1)]
در این فرمول F(t) پیش بینی فروش در زمان t، F(t-1) پیش بینی فروش در زمان (t-1)، α ضریبی بین 0و1 و D(t-1) تقاضا برای دوره (t-1) است.
روش های کمی دیگری نیز وجود دارد که به اختصار آن را شرح میدهیم:
تحلیل همبستگی: فروش یک محصول بر اساس فروش، استفاده یا موجود بودن یک یا چند محصول دیگر پیش بینی میشود.
روش کمترین مجذور:با محاسبه یک معادله خطی، فروش را به متغیر مستقل دیگری (مثلا تبلیغات) ربط می دهد.
روش رگرسیون چند متغیره: با محاسبه یک معادله چند متغیره، فروش را به چند متغیر مستقل ربط میدهد.
تجزیه و تحلیل آماری تقاضا: تجزیه و تحلیل سری های زمانی، با فروش گذشته و آینده به عنوان تابعی از زمان و نه تابعی از هر عامل واقعی تقاضا برخورد میکند. با این وجود عوامل واقعی بی شماری بر فروش هر کالایی تاثیر می گذارند. تجزیه و تحلیل آماری تقاضا مجموعه ای از روش های آماری است که برای دستیابی به مهم ترین عوامل واقعی که برفروش تاثیر میگذارند و اهمیت نسبی آن ها در نظر گرفته شده است.
تجزیه و تحلیل آماری تقاضا عبارت از فروش (Q) است بعنوان متغیری که به تعدادی از متغیرهای مستقل تقاضا (X1,X2,X3,….Xn) وابسته است. یعنی: (X1,X2,X3,….Xn)Q=f
متغیرهای مستقلی که بسیار مورد تجزینه و تحلیل قرار میگیرند عبارتند از قیمت فروش، درآمد، جمعیت و فعالیتهای پیشبردی، با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند گانه می توان به اشکال مختلف معادل دست یافت، معادله هایی که برای دستیابی به بهترین متغیرها و معادله پیش بینی می توانند از لحاظ آماری برای اطلاعات بسیار مناسب باشند.
علاوه بر پیش بینی های فروش ریاضی (کمی) که اغلب متکی بر اطلاعات هستند، روش های پیش بینی غیر ریاضی (کیفی) هم قابل استفاده می باشندکه بیشتر مبتنی بر قضاوت و تجربه میباشند. و در جدول 6-2 مقایسه ای نیز بین آن ها صورت گرفته است.
جدول 6-2-مقایسه روش های پیش بینی فروش غیرریاضی (پلی، 1384)
روش
ماهیت
فواید
ضعف
قضاوتی
قضاوت از نظر کارشناسان
طیف بالا/پایین محدود شونده ی متوالی
طیف به جای یک عد تنها
متکی ب تخمین فردی
روش بحث گروهی
تخمین اجتماعی گروهی
ادغام نظرات گوناگون با نظر میانه
سلطه نظر سطحی یک نفر
روش جمع آوری تخمین افراد
متوسط تخمین های فردی
بحث گروه را از خطرات دور می کند
فقدان پویایی گروه
مهارت دلفی
دوره های متوالی بازخورد تخمین های شرکت کنندگان

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1400-02-21] [ 09:06:00 ق.ظ ]
و بلانچارد، 1379).
روابط انسانی:‌ در دهه های 3 و 4 قرن حاضر بر پایه تحقیق های قابل ملاحظه این نتیجه گیری حاصل شد که محیط های کار در واقع زمینه های اجتماعی پیچیده ای هستند که درک و فهم رفتار در آن ها از طریق توجه به نگرش های کارکنان، روابط اجتماعی، ارتباطات غیر رسمی و متغیرهای دیگر امکان پذیر است. ماری پارکتر فالت معتقد بود که در هر کار جمعی، مسئله مهم ایجاد و حفظ روابط انسانی پویا و هماهنگ است, توجه به روابط انسانی در محیط کار برای کارآفرینان و اداره یک کسب و کار موفق، لازم و ضروری بوده و باید در آموزش کارآفرینان مورد توجه قرار گیرد.
بازاریابی: در فرهنگ واژگان (Bennett)، بازاریابی، فرایند برنامه ریزی، طراحی، قیمت گذاری، ترفیع و توزیع ایده ها و کالا و خدمات به منظور خلق مبادله است که اهداف فردی و سازمانی را برآورده می سازد. مهارت بازاریابی یکی دیگر از مهارت های مورد نیاز برای کارآفرینان است
راه اندازی کسب و کار: عوامل متعددی در راه اندازی کسب و کار جدید تأثیر دارند. عواملی مانند: دولت و منابع مالی که فرد در اختیار دارد، الگوهای نقش و … کار آفرین همچنین برای راه اندازی کسب و کار باید زمینه لازم را داشته باشد. تحصیلات رسمی و تجربه قبلی نیز در فعالیت های اقتصادی باعث می شود مهارت های لازم برای کسب و کار برای کارآفرین مهیا گردد. اگر چه نظام های آموزشی از اهمیت ویژه ای در این زمینه برخوردارند، ولی افراد در راه اندازی کسب و کار در زمینه هایی که قبلاً کار کرده و تجربه دارند موفقیت بیشتری کسب می کنند. به طور کلی نباید فراموش کرد که کارآفرینان زاده نمی شوند، بلکه تربیت می شوند و این مهارت را می توان در آن ها بوجود آورد (هیسریچ و پیترز، 1383).
مهارت های مالی و حسابداری: حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی یک مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حاصل از بررسی این اعداد حسابداری را زبان تجارت نامیده اند. کارآفرینان هر چقدر که این زبان را بهتر یاد بگیرند، بهتر می توانند بر زندگی و کسب و کار خود تسلط داشته باشند (احمدپور داریانی و عزیزی،1383).
مدیریت: فرایند مدیریت مربوط به وظیفه ای است مبنی بر کسب اطمینان از این که فعالیت هایی به نحوی در حال اجرا بوده که منجر به دستیابی به هدفی معین می گردد این مهارت یکی از مهارت های مورد نیاز کارآفرینان است.
کنترل: کنترل عبارت است از توجه به نتایج کار (باز خورد) و پیگیری آن برای مقایسه فعالیت های انجام شده با برنامه ها و اعمال اصلاحات مقتضی در مواردی که انحرافی در انتظارات، صورت گرفته است, کنترل به کارآفرینان کمک می کند که بر اثر بخشی، برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت کردن فعالیت ها نظارت نمایند. (استونر، فرنی من و گیلبرت، 1379).
مذاکره: مذاکره یک فرایند ارتباطی بسیار پیچیده و مهارتی مهم برای موفقیت کارآفرینان است. در تجارت، مثل بخشی از زندگی، مذاکره بر اساس این واقعیت شروع می شود که مردم یا اشخاص به یکدیگر نیاز دارند: خریداران به فروشندگان، مدیران به کارکنان و کارآفرینان به سرمایه گذاران نیاز دارند. یک رابطه کاری در چهار چوب یکسری موافقت ها تعریف می شود و هر توافقی حاصل یک فرایند مذاکره است. (هگی، 1382: 79).
مدیریت توسعه: از گذشته مدیران در دنیایی نسبتاً تغییر ناپذیر و قابل پیش بینی برای دستیابی به موفقیت تلاش می کردند. اما امروزه با تحولات شتابنده ای مواجهند. آنان با نوآوری های مستمر در رایانه و فن آوری اطلاعات رو به رو هستند و دنیای پر آشوب، بازار های متغیر و شیوه های زندگی غیر ثابت مصرف کنندگان در برابرشان قرار دارند. برای مقابله با چنین نیرو های متغیری، مدیران امروزی باید توانایی دگرگون کردن و نو کردن را داشته باشند. مدیریت توسعه روش هایی را فراهم می کند که به طور منظم سبب تغییر سازمان و بهبود آن می شود، هدف از توسعه و بهبود سازمان اثربخش تر کردن آن و افزایش فرصت ها برای افراد است تا بتوانند نیروهای بالقوه خود را به فعل درآورند

2-2-11-3. متغیرهای مهارت های فنی کارآفرینی
مهارت های نوشتاری: مهارت نوشتاری، فعالیت یا هنر تنظیم کلمات و حروف بر روی کاغذ، چوب و یا هر چیز دیگر با هدف ثبت افکار و به منظور برقراری ارتباط با دیگران است. این نوع ارتباط با علائم مشهود و نمایان نوشته و یا چاپ شده صورت می گیرد
ارتباطات شفاهی یا ارتباطات کلامی: ارتباط عبارت است از فرایند انتقال و تبادل اندیشه ها، احساسات و عقاید دو نفر یا بیشتر با بهره گرفتن از علائم و نمادهای مناسب به منظور تأثیر، کنترل و هدایت دیگران. وقتی در جریان ارتباط، پیام ها به صورت رمزهای کلامی و یا شفاهی انتقال یابند، آن ارتباط را ارتباط شفاهی گویند، مانند بحث و گفتگوی فرد با فرد یا فرد با گروهی دیگر
نظارت یا ارزیابی محیط: سیستم نظارت یا ارزیابی محیط را , کاوتس (Coates) به این صورت تعریف می کند:
آشنایی با روند جریان های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،‌ علمی و فنی و حوادث مهم داخل سازمان یا شرکت.

 
 
2) مشخص کردن خطرات بالقوه و فرصت ها و تغییراتی که آن خطرات به طور ضمنی بیان می کنند.
موارد بالا، باعث درک وضعیت آینده توسط مدیران و کارکنان شده و به سازمان در تعیین استراتژی هایش یاری می رساند.
مدیریت کسب و کار:‌ به تعریف مدیریت مراجعه شود.
تکنولوژی: تکنولوژی مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزار است که باید به شکل مناسبی ترکیب شود تا تولید کالا و خدمات امکان پذیر گردد. اجزای تکنولوژی عبارتند از:‌

- تجهیزات، ماشین آلات و ابزار
- مهارت و تجربه انسانی
- داده ها و دانش، فنون، روش ها و فرآیندها
- سازمان و مدیریت
در عمل، ترکیبات متفاوتی از اجزای مذکور تکنولوژی، یک کسب و کار را تشکیل می دهد. یکی از تصمیمات مهم کارآفرینان در ایجاد کسب و کار، انتخاب مناسب است. در این تصمیم،‌ کارآفرین باید ترکیب مناسبی از اجزای فوق را به کار گیرد تا در راه اندازی و توسعه کسب و کار جدید، موفق باشد.
مهارت میان فردی: مهارت میان فردی به توانایی شخص در داشتن رفتاری اثربخش و کارآمد با افراد دخیل در تولید برای رسیدن به اهداف سازمان گفته می شود.
مهارت شنیداری: یک کارآفرین به عنوان صاحب یک کسب و کار باید یاد بگیرد خوب به حرف های دیگران گوش کند زیرا اطلاعات حاصل از آن خیلی مهم است. او باید این کار را به شکل مؤثر انجام دهد،‌ زیرا گوش دادن مؤثر کاری فعال است تا منفعل. در گوش دادن منفعل شخص مثل یک ضبط صوت عمل کرده و تنها به جذب اطلاعات داده شده می پردازد. اما در گوش دادن فعال فرد باید کوشش کند تا به جای شنیدن آنچه که خود دوست دارد از کلام گوینده بهره مند شود و منظور اصلی او را از گفته هایش بفهمد. او باید همه ی کارهای لازم را به منظور دریافت معنا و مفهوم مورد نظر گوینده انجام دهد.
توانایی سازماندهی: توانایی سازماندهی مستلزم آن است که منابع (افراد، سرمایه و تجهیزات) به مؤثرترین شیوه برای حصول هدف ها فراهم شود. بنابراین سازماندهی شامل ترکیب و یگانه سازی منابع است. (هرسی و بلانچارد، 1379.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات - برند - مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:05:00 ق.ظ ]
جهت تعیین بردارهای الویت حاصل از هر ماتریس مقایسه زوجی،‌روش های مختلفی مانند تحلیل توسعهای، لگاریتم حداقل مجذورات و … وجود دارد که میتوان یکی را جهت انجام محاسبات انتخاب نمود.

گام سوّم: تشکیل سوپرماتریس
در تکنیک ANP برای نشان دادن تعاملات و وابستگیهای بین سطوح تصمیم گیری و تعیین اهمّیت نسبی معیارها و اولویت بندی آلترناتیوهای مسئله، از سوپر ماتریس استفاده میشود. برای پر نمودن ماتریسهای مختلف موجود در سوپرماتریس، بردارهای اولویت مربوط به هر ماتریس مقایسه زوجی باید محاسبه گردد. هنگامی که از سازگاری مقایسات زوجی اطمینان حاصل شد وزنهای مربوط به اهمّیت نسبی هر ماتریس مقایسه زوجی محاسبه میشود. لازم به ذکر است که روش های زیادی مانند لگاریتم حداقل مجذورات و روش تحلیل توسعهای چانگ برای محاسبه بردارهای اولویت وجود دارد که یکی به تناسب موقعیت انتخاب میگردد تا اولویتهای کلی در یک سیستم با تأثیرات وابسته حاصل گردد. بردارهای اولویت محاسبه شده، در ستون مربوطه در سوپرماتریس جای میگیرد. شکل (3) فرم کلی یک سوپر ماتریس با ساختار شبکهای را نشان میدهد.

شکل 3-3- سوپرماتریس با ساختار شبکهای

یک سوپر ماتریس در حقیقت یک ماتریس جزء بندی شده است که در آن هر بخش از ماتریس، رابطه میان دو گره و یا سطح تصمیم را در کل مسئله تصمیم گیری نشان میدهد که C بیانگر گرهها و e بیانگر عناصر درون گرههاست. بردارهای W درون ماتریس نیز، بردارهای وزنی حاصله از مقایسات زوجی عناصر گرهها با یکدیگر است.

گام چهارم- حل سوپرماتریس و انتخاب بهترین گزینه
در سوپرماتریس اوّلیه ممکن است بعضی از ستونها به صورت ستونهای احتمالی نبوده یا به عبارت سادهتر حاصل جمع عناصرستونها برابر یک نباشد. در این حالت نمیتوان گفت که تأثیر نهایی ملاک کنترلی مورد نظر بر تمامی عناصر به درستی نشان داده شدهاند. برای جلوگیری از این حالت هر یک از عناصر ستونها بر مجموع عناصرستون مربوطه تقسیم میگردد. ماتریس حاصله سوپرماتریس موزون یا تصادفی نامیده میشود که در واقع از نرمالسازی سوپرماتریس اوّلیه بهدست میآید. با استفاده ازسوپرماتریس تصادفی به دست آمده، میتوان سوپرماتریس نهایی را محاسبه کرد و اولویتهای نهایی هرگزینه را به دست آورد. برای محاسبه سوپرماتریس نهایی، کافی است سوپرماتریس تصادفی را به توان بینهایت (یا عدد خیلی بزرگی) رساند. ساعتی با بهره گرفتن از ماتریسهای احتمالی و زنجیره های مارکف اثبات میکند که وزن نهایی عناصر، از رابطه زیر به دست میآید:

 
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات - برند - مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان
Efficiency بهره وری

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:04:00 ق.ظ ]
رد تعریف می‌کنند که باید در یک شرکت توسعه داده شود. برای اینکه مطمئن باشیم دانش به افراد درست در زمان مورد نیاز می‌رسد، به طوری که آنها دانش را به اشتراک گذارند و از اطلاعات برای بهبود وظایف‌ سازمان استفاده می‌کنند.
کارل‌اسیوبی (2003) مدیریت دانش را به عنوان فرایند خلق ارزش از دارایی‌های نامحسوس سازمان تعریف می‌کند .
مالهوترا (1998) یکی از پرکارترین افراد در این زمینه بیان می‌کند که مدیریت دانش دربرگیرنده فرآیندهای سازمانی است که به دنبال ترکیب هم افزای ظرفیت پردازش داده و اطلاعات توسط فناوری اطلاعات با ظرفیت نوآوری و خلاقیت منابع انسانی می‌باشد.
تاونلی (2001) مدیریت دانش را به عنوان مجموعه‌ای از فرآیندها تعریف می‌کند که دانش موجود در سازمان را در جهت دستیابی به اهداف و ماموریتهای سازمان، ایجاد و به اشتراک می‌گذارد.
مدیریت دانش عبارتست از یک راهبرد بهینه‌سازی کسب و کار به طریق نظام‌مند و تعهدی که اطلاعات ضروری برای کسب و کار را به نحوی انتخاب، پالایش، ذخیره، سازمان دهی و جمع‌بندی می‌کند که عملکرد کارکنان و رقابت‌پذیری شرکت را بهبود می‌دهد (برایان بروجرون، 1386).
بلانت معتقد است که مدیریت دانش فرآیندی است که سازمان‌ها از آن طریق اطلاعات جمع‌ آوری شده خود را بکار می‌برند (ابطحی و صلواتی، 1385: 6).
پتراش (1996 (معتقداست: مدیریت دانش فراهم نمودن دانش درست براى افراد مناسب و در زمان مناسب است تا آنها بتوانند بهترین تصمیم را بگیرند و بکمن (1997) مدیریت دانش را اینگونه تعریف می‌کند: رسمی‌سازى دسترسى به تجارب، دانش و تخصصى که قابلیت‌هاى جدید ایجاد می‌کند، عملکرد مدیران عالى را ممکن می‌سازد، نوآورى را تشویق می‌کند و ارزش مشترى را ارتقا می‌دهد (سادات هاشمی، 1389). در جدول2-4 برخی تعاریف ارائه شده از مدیریت دانش توسط اندیشمندان مختلف آمده است.

جدول2-4 : مفهوم مدیریت دانش (آتشک و ماه زاده، 1388)
اندیشمند
مدیریت دانش
داونپورت
ThomasDavenport
رویکردی منظم است که رویه‌هایی را برای شناسایی، ارزیابی، سازماندهی، ذخیره و بکارگیری دانش به منظور تأمین نیازها و اهداف سازمان برقرار می‌سازد.
بورک
Mike Burk
مدیریتی که کمک می‌کند تا اطلاعات مناسب در زمان مناسب برای تصمیم گیری‌های درست در اختیار افراد مناسب قرار گیرد.
پروساک
Laurence Prusak
راهبردها و فرایندهایی که قادرند تولید و جریان دانش را به منظور ایجاد و برآورده ساختن انتظارات سازمان، مشتریان و کاربران در کل سازمان به وجود آورند
پروست
Gilbert Probst
یک سری مداخلات منسجم که از فرصتها به نحو احسن استفاده می کند و پایگاه دانش را شکل می دهد. پایگاه دانش سازمانی، دارایی دانش فردی و گروهی را شامل می شود که سازمان در انجام فعالیتهای خود می تواند از آنها استفاده کند.
دراکر
یادگیری و آگاهی نسبت به آنچه می دانیم.
راگلز

Rudy Ruggles
احاطه نمودن ابزارهای فناوری با جریان عادی فعالیتهای سازمانی در قسمتهایی که با یکدیگر همپوشانی دارند.
روب
Srephen Raub
یک مدل کسب و کار نظام یافته داخلی است که به تازگی در حیطه علوم و سازمانها پدیدار شده و یک طیف وسیع علمی را با تمام منظرهای آن مورد بررسی قرار می دهد. این طیف وسیع می تواند، تولید دانش، تدوین قوانین علمی و مشارکت علمی را شامل شده و نهایتاً منجر به ارتقا فراگیری و نوآوری شود.
رومهادرت
Kai Rumhardt
این واژه جهت توصیف هر چیزی از کاربرد تکنولوژی جدید در تلاش وسیع برای آماده کردن سرمایه عقلانی یک سازمان است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات - برند - مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان
عکس مرتبط با منابع انسانی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سنگه
مجموعه‌ای است از فرآیندها برا ی فهم و بکارگیری منبع استراتژیک دانش در سازمان
لیبوویتز
Leibowits
فرایند ایجاد ارزش برای سرمایه نامحسوس یک سازمان است. سرمایه نامحسوس که از آن به سرمایه معنوی نیز تعبیر می‌شود، سرمایه انسانی، ساختاری و مشتریان و روابط را در بر می‌گیرد.
یونگهاگن
Junghangen
روشی نظامند برای تشخیص، سازماندهی و به اشتراک گذاشتن دانش در سازمان است که می تواند در نهایت به تولید دانش بیشتر در سازمان منجر شود.

2-9-4- تفاوت مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش
مدیریت اطلاعات را می‌توان چنین تعریف کرد: “استفاده از مراحل و مهارت‌های مدیریتی و ابزارها و فناوری‌های مناسب در فرایند تولید، فراهم آوری، سازماندهی، پردازش، اشاعه و بهره‌گیری از اطلاعات درون سازمانی و برون سازمانی به عنوان یک عنصر اصلی در سازمان برای دستیابی به اهداف و مقاصد سازمانی” (آزاد شهرکی، 1388: 25).
بررسی سیر تحول و تعاریف دو مفهوم مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش، نشان داده است اگرچه این دو مفهوم به همدیگر نزدیکند و در برخی از جنبه‌های گردآوری، سازماندهی و نظیر آن از مکانیزم‌های تقریباً مشابهی استفاده می‌کنند ولی هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند و از همدیگر متمایز می‌شوند. تعاریف مدیریت اطلاعات ومدیریت دانش نشان می‌دهد که این دو مفهوم در برخی از فرایند‌ها بایکدیگر تفاوت دارند، بعنوان مثال مدیریت اطلاعات بیشتر به دنبال ذخیره وبازیابی اطلاعات است درحالی که مدیریت دانش به دنبال اشتراک‌گذاری دانش است (حسن زاده، 1386: 21).
جدول 2-5 : تفاوت مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش (آزاد شهرکی، 1388: 26)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:03:00 ق.ظ ]
شناسایی حوزه استحفاظی شهر

  1. شناسایی و کنترل مناطق جرم خیز
  2. برنامه ریزی جهت جلوگیری از سرقت منازل
  3. تجزیه و تحلیل آماری سرقت منازل.(به صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه)
  4. برقراری ارتباط نزدیک و تعامل بین پلیس آگاهی با کلانتری ها و پاسگاه های مربوطه.
  5. کنترل شبگردان شخصی و نحوه انتخاب آنان.
  6. انجام اقدامات ضربتی و تور های گشتی و طرح راهبندان.
  7. آموزش و توجیه پرسنل.
  8. آموزش همگانی از طریق مطبوعات و صدا و سیما و بوشور های تبلیغاتی.

   1. هشدار های انتظامی در خصوص سرقت از منازل:
  9. از خالی گذاشتن منزل تا حد امکان خودداری شود.
  10. مقابل کلیه پنجره های قابل دسترسی و نقاط نفوذ پذیر مانند نورگیر، پاسیو، روی دیوار های کوتاه حفاظ مقاوم و مطمئن نصب نمائید.
  11. درِ راهرو و پشت بام را با حفاظ نرده ای ایمن نمائید.
  12. نسبت به تعویض قفل هایی که کلید یدکی آنها گم شده و یا برای مدتی در اختیار دیگران بوده سریعاً اقدام نمائید.
جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
 1. در صورت خروج از منزل تنها به بستن در خروجی منزل اکتفا نکرده و کلیه در های منزل (هال و اطاقها، آشپزخانه، حمام و. ..) را قفل نموده تا فرصت جستجو و راه های نفوذ از سارقین سلب شود.
 2. در صورت تغییر مکان حتماٌ قفل های اصلی در منزل را تعویض نمایید.
 3. کلید منزل خود را در دسترس افراد غیر مطمئن قرار ندهید.
 4. از ورود افراد ناشناس تحت عنوان فال گیر، رمال و متکدی به داخل منزل جلوگیری نمایید.
 5. در صورتی که محوطه بیرون منزل شما فاقد روشنایی کافی باشد، با نصب لامپ بر سر در منزل، روشنایی محل را تامین نمایید.
 6. به هیچ عنوان برای شناسایی افراد، اقدام به باز نمودن در منزل ننموده و این مورد را به فرزندان خردسال خود نیز آموزش دهید.
 7. اگر خانه های اطراف منزل شما خالی از سکنه است، یا در مجاورت آنها مشغول ساختمان سازی هستند، لازم است که از منزل خود مراقبت بیشتری به عمل آورید.
 8. افرادی به عنوان ماموران سازمان های مختلف به در منزل تان مراجعه می نمایند، قبل از شناسایی کامل ورؤیت کارت و مدارک شناسایی از ورود آنان به منزل اکیداً جلوگیری نمایید.
 9. در تمام ساعات شبانه روز در منزل را ببندید تا سارقین نتوانند وارد منزل شما شوند.
 10. در مجتمع های مسکونی حتما در ورودی باید کنترل شود.
 11. همیشه در پشت بام منزل تان را به قفل آویز مطمئن مجهز نمایید.
 12. شماره و مشخصات لوازم خانگی خود را از قبیل لوازم صوتی و تصویری و فرش، جواهرات، تابلو نقاشی، اشیاء عتیقه و گران بها دقیقاً یادداشت و در صورت امکان با تهیه عکس از آنها، شناسایی و دستیابی مجدد به آنها را در صورت پیدایش آسانتر نمایید.
 13. برای مواقع اضطراری شماره تلفن های مرکز نیروی انتظامی ، فرماندهی انتظامی شهرستان و کلانتری محل سکونت خود را در اختیار داشته باشید تا به هنگام لزوم بتوانید سریعاً تماس بگیرید.
 14. با نصب چشمی روی در ورودی از غافلگیری خود و اعضای خانواده توسط سارقین و افراد مظنون جلوگیری نمایید.
 15. هنگام خروج از منزل به اتومبیل های متوقف شده و سرنشین های آنها توجه داشته باشید. در صورت مشکوک بودن شماره اتومبیل را یادداشت و به پاسگاه انتظامی محل اعلام نمایید.
 16. چنانچه در همسایگی شما افراد مظنون و مشکوک یا معتاد به مواد مخدر رفت و آمد های مشکوک دارند یا جابجایی وسایل در شب ها یا مواقع غیر عادی صورت می گیرد خیلی زود مراتب را به مراکز انتظامی اطلاع دهید.
 17. از انداختن فرشها هنگام شستشو روی دیوارها و پشت بام خودداری نمایید.
 18. از قرار دادن کلید منزل در محل های مانند جا کفشی و سایر محل های قابل دسترسی خودداری نمایید.
 19. از نشان دادن محل نگهداری وجوه نقد، طلا، جواهرات، اشیاء با ارزش و گرانبها به همسایگان و بستگانی که مورد اعتماد نیستند و همچنین از نگهداری آنها به صورت یکجا خودداری نمایید.
 20. از قرار دادن نردبان و چهار پایه و نظایر آنها در کنار دیوارها خودداری نمایید.
 21. در موقع خالی بودن منزل از روشن گذاشتن چراغ یا اتاق به مدت طولانی و مستمر خودداری نمایید. حتی المقدور از همسایگان و آشنایان مورد اطمینان بخواهید که روشنایی داخل خانه را در هنگام شب تغییر دهند.
 22. در صورت مسافرت اشیاء قیمتی خود را به اقوام مورد اطمینان بسپارید.
 23. قبل از خروج از منزل به بسته بودن در ورودی پشت بام اطمینان حاصل نموده و از قسمت های مختلف منزل سرکشی به عمل آورید. این اقدام ها را شبها قبل از خوابیدن نیز انجام دهید.
 


 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1399-12-30] [ 05:36:00 ب.ظ ]